ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Item name

Type/color

S-code

SDS No.

SDS download

RISO INK E type

color

 

EI000E-03

 

Swedish

RISO INK E type HD

black

S-7124E

EHI001E-02

English

Swedish

RISO INK Ztype

black

S-4253E

RZI001E-06

English

Swedish

RISO INK eZ type

black

S-7612E

EZI001E-04

English

Swedish

RISO SOYINK RP

black

S-3919E

RPSI001E-06

English

 

RISO SOYINK RP Super-HD

black

S-4386E

RPSHI001E-05

English

 

RISO SOYINK RN

black

S-4205E

RNSI001E-07

English

 

RISO SOYINK COLOR

all color

 

CSI000E-06

English

 

RISOGRAPH GR INK

black

S-0539E

GRI001E-05

English

 

RISOGRAPH GR INK HD

black

S-2314E

GRHI001E-06

English

 

RISO INK KZ type

black

S-1370

KZI001E-03

English

 

RISO INK CZtype

all color

 

CZI000E-05

English

 

RISOGRAPH CR INK

all color

 

CRI000E-04

English

 

Ztype CUSTOM COLOR

all color

 

ZCCI000E-02

English

 

CUSTOM COLOR

all color

 

CCI000E-02

English

 

RISO MASTER Etype

HG97

S-5466E

EM015E-02

 

 

HD87

S-5467E

EM010E-02

English

Swedish

RISO MASTER Ztype

37

S-4363E

RZM013E-04

English

Swedish

33

S-4249E

30

S-4250E

77

S-4247E

RZM014E-04

English

Swedish

73

S-4370E

70

S-4248E

HD87

S-2632

RZM010E-04

English

 

RISO MASTER eZ type

37

S-7609

EZM003E-03

English

Swedish

33

S-7610

30

S-7611

RISOGRAPH RP MASTER

8

S-3384

RPM010E-03

English

 

08LG

S-3550

7

S-3379

RPM011E-03

English

 

07LG

S-3549

RISOGRAPH RN MASTER

05B4

S-3191

RNM011E-03

English

 

05LA

S-3192

RISO MASTER KZtype

B4

S-1369

KZM013E-02

English

 

RISO MASTER CZtype

type13

S-4876E

CZM013E-04

English

 

type10

S-7608E

RISOGRAPH CR MASTER

16B4

S-2485

CRM012E-03

English

 

16LA

S-2500

RISOGRAPH GR MASTER

75B4

S-0549

GRM010E-03

English

 

76WA3

S-0132

78WA3

S-2659

GRM010E-03

English

 

ComColor 1000

black

S-6300E

COMI001E-03

English

Swedish

cyan

S-6301E

COMI00CE-03

English

Swedish

magenta

S-6302E

COMI00ME-03

English

Swedish

yellow

S-6303E

COMI00YE-03

English

Swedish

ComColor X1

black

S-6701E

EXI001E-03

English

Swedish

cyan

S-6702E

EXI00CE-03

English

Swedish

magenta

S-6703E

EXI00ME-03

English

Swedish

yellow

S-6704E

EXI00YE-03

English

Swedish

RISO HC INK

black

S-4670E

HCI001E-04

English

 

cyan

S-4671E

HCI00CE-04

English

 

magenta

S-4672E

HCI00ME-04

English

 

yellow

S-4673E

HCI00YE-04

English

 

Perfect Binder Glue Sheet

-

S-6768

OE055E-02

English

Swedish

RISO CV INK

all color

 

CVI000E-02

English

Swedish

RISO CV MASTER

B4

S-7040E

CVM013E-02

English

Swedish

A4

S-7041E

RISO FW INK

black

S-7250E

FWI001E-01

English

Swedish

cyan

S-7251E

FWI00CE-01

English

Swedish

magenta

S-7252E

FWI00ME-01

English

Swedish

yellow

S-7253E

FWI00YE-01

English

Swedish

RISO INK Ftype

-

S-6930E

RFI001E-01

English

Swedish

all color

 

RFI000E-00

English

Swedish

RISO GD INK

black

S-7280E

GDI001E-00

English

Swedish

cyan

S-7281E

GDI00CE-00

English

Swedish

magenta

S-7282E

GDI00ME-00

English

Swedish

yellow

S-7283E

GDI00YE-00

English

Swedish

Gray

S-7284E

GDI007E-00

English

Swedish

RISO MASTER Ftype

37

S-6948E

RFM013E-01

English

 

33

S-6976E

30

S-6977E

77

S-6947E

RFM014E-00

English

 

73

S-6949E

70

S-6975E