Ληψεις προγραμματων οδηγησης

Ανατρέξτε στον πίνακα του Firmware & Versions Drivers για λεπτομέρειες σχετικά με το πακέτο CD / DVD που αφορά τη συσκευή / περιοχή σας.

Εκδόσεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησηςΕκτυπωτες Inkjet (Windows):

ComColor(3010/3050/7050/9050)
ComColor X1 (3110/7150/9150)
FW ComColor (5000/5230/1230)
GD ComColor (7330/9630)
*WinXP & Win2000 support has expired

Driver Download

Εκτυπωτης Inkjet Εξωτερικοί (inc PS Εσωτερικοί) - Windows * Mac OS:

Postscript
FW ComColor(5000/5230/1230)
GD ComColor(7330/9630)

External Controllers
PS7R-9000
HC3R-5000*, PS7R-9000 G2, IS700C
IS900C
IS1000/950C
*Windows GDI only

Driver Download

RisoGraph - Windows:

CV Series(CV30xx)
A2
RZ10 Series(RZ10xx)
RZ9 Series(RZ9xx)
RZ Series(RZ5/RZ3/RZ2xx)
EZ xx1 Series(EZxx1)
MZ Series(MZ7xx/MZ9xx/MZ10xx)
EZ Series(EZ5/EZ3/EZ2xx)
ME Series(ME93xx)
SE Series(SE93xx)

Driver Download

Risograph External Contollers - Windows & Mac OS:

HC5000 With PS7R (PS7R-9000G2/5000)
MZ7/8/9/10 With IS300(IS300)

Driver Download

Προσθετα εγγραφα RISO

Εκδόσεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης

* Ανατρέξτε στις εκδόσεις του λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησηςγια να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή σας RISO είναι συμβατή με τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης Windows ή MAC. *